Startup Maastricht, de startende ondernemer in Maastricht

startup-maastrichtBusinessPartners vervult sinds 2000 met hart en ziel op basis van NoCureNoPay een begeleidende rol bij startups en startende ondernemers. BusinessPartners is gevestigd in Maastricht, in Limburg, in Nederland en ook internationaal bij het zoeken en vinden van participanten en investeerders ten behoeve van startende ondernemers en startups.

We werken op NoCureNoPay basis in een groot marktgebied met een enorm potentieel aan participanten en investeerders die interesse hebben in een startup, een onderscheidend idee of formule, een nieuwe techniek, een patent of octrooi in de regio Maastricht, Limburg of daarbuiten. In Maastricht en Limburg bevinden zich veel startende ondernemers, startups, maar ook ondernemers die nieuwe technieken willen toepassen en in de markt willen zetten. De participant investeerder dient vertrouwen te hebben in de startup, de startende ondernemer, in het idee, de techniek, de uitvinding, in het patent. Vanzelfsprekend wil men een aantrekkelijk ROI (Return on Investment).

Startups, startende ondernemers in Maastricht en Limburg bieden unieke kansen

startup-maastrichtRealiteit: een merendeel van de participanten en investeerders heeft voorzichtig interesse om deel te nemen, beperkt tot bedrijven going concern. Dat is een keuze. Startups en startende ondernemers zijn riskant, vinden zij. Veiligheid voor alles.

Dat is wel zo… maar dat is nu eenmaal het kenmerk van nieuw…

Nieuwe initiatieven en kansen bieden inderdaad risico’s maar ook… nieuwe rendementen. Seed capital, durfkapitaal, dat is gewenst. De ondernemer heeft al heel wat geïnvesteerd; in R&D, in quality time en meer.

Een minderheid van participanten en investeerders staat wel open voor startups en startende ondernemers. Kom wel met een goed plan.

BusinessPartners ook! Daarom: NocureNoPay.

Efficiency, verbetering, schoon en duurzaam zijn pijlers. Een nieuw idee, een nieuwe techniek converteren naar een patent, naar een samenwerking of joint venture, naar een productieproces, de opleidingen, de marketing, sales en de directie, en nog veel meer, BusinessPartners gaat er voor. Dit is een intensief traject waarbij een beroep wordt gedaan op inzicht, ervaring en commitment. BusinessPartners is er voor u, in Maastricht, Limburg en Nederland.
Naast een startup vergoeding werkt BusinessPartners op basis van NocureNoPay.

De bedrijfsbemiddeling bij een startup, een startende ondernemer, participatie, investering of deelneming in een patent of octrooi in de regio Maastricht vindt plaats onder regie van uw bedrijfsadviseur. Er wordt in vele gevallen op verschillende fronten geschaakt.

Startende ondernemers en startup Maastricht en Limburg: GO!

Wilt u een startup realiseren, bent u een beginnende ondernemer, heeft u een nieuwe techniek ontwikkeld?
Bent u op zoek naar een participatie, investering of deelneming? BusinessPartners is dan uw ervaren bedrijfsadviseur in Maastricht, in Limburg of in Nederland en internationaal.

  • BusinessPartners is sinds het jaar 2000 jaar specialist op het gebied van startup en beginnende ondernemers, patenten en octrooien, licenties en royalties, participatie, investering of deelneming en bedrijfsovernames. We werken op NoCureNoPay.
  • NoCureNoPay: Ga met ons in zee!

    bobb-startup-eindhovenVoor meer informatie kunt u contact opnemen via 06 543 152 72 (Pleun Bakker), of via ons contactformulier.

    Onze BUSINESSPARTNERS zijn allen gecertificeerd Lid van de Branche Organisatie Bedrijfsbemiddelaars Bedrijfsoverdrachten BOBB, ook in de regio Maastricht.